top of page

Farklarımız

Hizmetlerimiz aşağıda sıralanan örnek durumlara uygun olarak alarm kodları üretilmesi ve bu alarmların yatırımcı veya ilgili diğer taraflarla anında paylaşılarak, arızaların anlık tespiti, arızalara hızlı müdahale edilmesi ve tesis performansının maksimize edilmesini içermektedir.

Image by Kelly Sikkema
Image by Emmanuel Ikwuegbu
Image by Waldemar Brandt

Santralde Üretimin Durması

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

Şebeke Geriliminin Nominal Değerin Üzerine Çıkması / Altına İnmesi

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

Şebeke Geriliminin Sıfıra Düşmesi

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

Image by American Public Power Association
Huawei String Tls.png
datalogger.jpeg

Tesis Giriş Hücresi Kesicisinin Açılması

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

İnvertör Bazlı Herhangi Bir Dizide (String) Düşük Üretim Yapılması

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

İnvertör İle Haberleşme Sağlanamaması

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

Image by Markus Spiske
Electricity Station
Takvim

Anlık Güç Limitinin Aşılması

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

Reaktif Cezaya Girilmesi Durumunda Uyarı

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

Arızalara Müdahale İçin Otomatik İş Emri Üretilmesi

Anlık e-posta ve Telegram mesajı olarak görülür.

bottom of page